Puppycoaching

Juist in de beginperiode wanneer je hond nog maar een puppy is, is het van belang om een goede start te maken. Wanneer ze nog klein zijn, zijn ze erg vatbaar voor alle mogelijke indrukken die ze opdoen, zowel negatief als positief. Je wilt graag dat jouw hond goed gesocialiseerd is, naar je luistert en ook een leuk zelfstandig hondje wordt. In een groepsles kan je pup ondergesneeuwd worden en niet de aandacht krijgen die hij verdient. Hierom geef ik ook individuele puppylessen!

Puppycoaching bestaat uit 5 lessen, tijdens deze lessen leer ik je over hondentaal, socialisatie en het voorkómen van ongewenst gedrag. Deze lessen vinden in het eerste levensjaar van de hond plaats en duren ongeveer een uur.

De allereerste les is bij jou thuis en hier komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Zindelijkheidstraining
- Omgangsregels
- Socialisatie
De eerste les dient plaats te vinden voordat je de pup ophaalt of net wanneer je hem een paar dagen in huis hebt, om een zo goed mogelijk begin te realiseren.

De overige 4 lessen zullen plaatsvinden op een uitlaatlocatie in de omgeving.
Tijdens deze lessen bespreken we het volgende:
- Basiscommando's
- Terugroepen van je hond
- Socialiseren met soortgenoten
- Verantwoord loslopen
- Voorkómen van overlast richting soortgenoten en andere mensen
- Voorbereiding op- en uitleg over de puberteit

De lessen vinden niet wekelijks plaats, maar verspreid over enkele maanden om een terugval in de puberteit goed te kunnen opvangen. Tijdens deze lessen is er ruim de tijd om vragen te stellen en problemen voor te leggen waar je tegenaan loopt.

Om deel te mogen nemen moet de hond minimaal 8 weken oud tot maximaal 6 maanden oud zijn. Ook dient de hond gevaccineerd te zijn.

Interesse in de puppylessen? Neem gerust contact met mij op!

Tarieven

€195,00 bestaande uit 5 individuele lessen.
€65,00 per losse les / les op maat (per uur).

Buiten een straal van 15 km of meer vanaf mijn woonadres geldt een vergoeding van €0,25 per gereden km, heen en terug.
Al de genoemde tarieven zijn inclusief btw.